Drewniane Dziedzictwo Mazowsza

DREWNIANE DZIEDZICTWO MAZOWSZA – społeczne wytyczanie szlaków turystycznych


fot. Paweł Mazurkiewicz / drewnianemazowsze.pl

Mazowsze nie jest powszechnie uważane za skarbiec zabytków architektury drewnianej i nie jest znane pod tym względem samym mieszkańcom miejscowości zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego, a także turystom z innych województw. Niniejszy projekt – mamy nadzieję – stanie u podstaw zmiany tego poglądu. W ramach projektu utworzonych zostanie 30 rowerowych i 10 samochodowych tras turystycznych, obejmujących zabytki drewnianej architektury Mazowsza.

Wcześniej przeprowadzona inwentaryzacja – dokonana przez członków zespołu realizującego niniejszy projekt, skupionych wokół portalu drewnianemazowsze.pl i Fundacji Hereditas – pozwoli na uwzględnienie w szlakach wszystkich drewnianych zabytków architektury sakralnej Mazowsza, dodatkowo uwzględnione zostaną wybrane obiekty budownictwa rezydencjonalnego – pałace i dwory, a także chałupy, wiatraki, młyny i skanseny.

Aby stworzyć sieciowy produkt turystyczny, w szlakach poza zasadniczymi punktami – obiektami drewnianej architektury historycznej – zaznaczone zostaną miejsca, gdzie można skosztować potraw kuchni regionalnej lub zakupić lokalnie wyrabiane produkty. Trasy będą przygotowane w wariancie rodzinnym (łatwiejszym) oraz wariancie aktywnym (trudniejszym, dla wymagających). Każda trasa będzie w ramach niniejszego projektu wytyczona i sprawdzona w praktyce (odległości i przejazdy między obiektami), z zaproponowaniem kolejności zwiedzania i uwzględnieniem dodatkowych atrakcji na trasach łączących zabytki. Opracowane w ramach projektu szlaki umieszczone zostaną na stronach fundacja-hereditas.pl oraz drewnianemazowsze.pl, a korzystanie z nich będzie bezpłatne.

Ponieważ celem projektu jest zwiększanie społecznego zaangażowania w ochronę kulturowego dziedzictwa Mazowsza i promocja idei włączania społeczeństwa w opiekę nad lokalnym dziedzictwem, w projekt zaangażowani zostaną wolontariusze. Wraz z osobami stanowiącymi kadrę projektu będą oni prowadzić terenowe rozpoznanie i pozyskiwanie materiałów do wytyczenia wspomnianych powyżej turystycznych szlaków rowerowych i szlaków samochodowych obejmujących drewnianą architekturę Mazowsza. Wolontariusze będą dodatkowo prowadzić rozmowy z mieszkańcami miejscowości, w których zlokalizowane są obiekty włączone do szlaków, w celu pozyskania maksimum informacji o obiektach.

Zapraszamy wszystkich chętnych!

Projekt jest realizowany w okresie 27.09.2019-15.11.2019.

Dofinansowano ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

 Logo Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (www.mwkz.pl)

Partner projektu: Fundacja Hereditas

Patronat medialny:  

Follow me

Paweł Mazurkiewicz

Psycholog i biolog z wykształcenia. Hobbystycznie podróżnik i fotograf, eksplorujący głównie Polskie zabytki i przyrodę. Specjalizuje się w drewnianej architekturze sakralnej. Od wielu lat fotografuje i zbiera informacje o ciekawych obiektach z całej Polski - obecnie także na potrzeby niniejszej strony oraz powstającego albumu fotograficznego poświęconego drewnianym obiektom architektury sakralnej województwa mazowieckiego.
Follow me

Latest posts by Paweł Mazurkiewicz (see all)

Dodaj komentarz

Free Google Page Rank