Jasionna – kościół p.w. Zwiastowania NMP

Jasionna - kościół drewniany

Historia:

Kościół p.w. Zwiastowania NMP z drugiej połowy XVII w. Postawiony w miejscu wcześniejszego kościoła drewnianego. Restaurowany w II poł. XVIII w. oraz w 1atach 1865-1876 (przebudowa chóru i dobudowa kruchty) oraz w 1882 r. (wykonanie polichromii). W XX w. dobudowano kruchtę oraz wieżyczkę na sygnaturkę. Podczas I i II wojny światowej kościół bardzo ucierpiał. W 1976 r. runęła więźba dachowa i wówczas podjęto remont, niestety nieudany. Ze względu na fatalny stan techniczny kościół rozebrano (pozostawiono jedynie prezbiterium) i zbudowano od nowa na nowych fundamentach z wymianą licznych elementów konstrukcyjnych w latach 1986-1994 we­dług projektu arch. Józefa Jamroza i Leona Obtułowicza z Krakowa, staraniem ks. Zdzisława Wołosa. W kościele, po raz pierwszy w Polsce, zainstalowano system pomp cieplnych, czerpiących energię z gruntu. 
 

Konstrukcja zewnętrzna:

Kościół drewniany konstrukcji zrębowej, oszalowany. Trójnawowy. Nieorientowany (prezbiterium skierowane na północ). Prostokątna nawa z przylegającym do niej węższym prezbiterium zamkniętym prosto, z przylegającą od zachodu zakrystią z małą kruchtą. Od frontu dobudowana kruchta i dwa małe składziki. Każda część kościoła przykryta jest oddzielnym, blaszanym dachem. Nad nawą, prezbiterium i kruchtą jest to dach dwuspadowy, natomiast nad przybudówkami dachy pulpitowe z małymi okapami. Nad nawą góruje wysmukła wieżyczka na sygnaturkę zwieńczona cebulastym hełmem z krzyżem.
Wnętrze:
Wnętrze przykryte stropem płaskim oraz kolebkowym w nawie, a pozornym sklepieniem kolebkowym w nawach bocznych. Rodzielone na trzy części parami słupów. Chór muzyczny także wsparty na czterech słupach, z wysuniętą do przodu częścią środkową. Belka tęczowa z barokowymi rzeźbami Chrystusa i Matki Bożej z Janem. Ołtarz główny z XVIII w. z figurami św. św. Symeona i Józefa oraz obrazem Matki Bożej Jasiońskiej (Szkaplerzowej) – jest to reprodukcja obrazu zasłaniającego oryginał podczas konserwacji. Zwyczajnie zasłonięty zasuwą z przedstawieniem Zwiastowania NMP. XVI w. oryginał obrazu znajduje się na prawej ścianie prezbiterium. Barokowym ołtarz boczny z XVIIIw. z obrazem „Przemienienie Pańskie”. XVIII w. ambona z przedstawieniami świętych. Kilka starych feretronów.

 

Galeria:

Jasionna - kościół drewniany   Jasionna - kościół drewniany   Jasionna - kościół drewniany   Jasionna - kościół drewniany   Jasionna - kościół drewniany   Jasionna - kościół drewniany

 

 

Lokalizacja:

Wieś w pow. białobrzeskim, gm. Białobrzegi,
51°37’2.01″N,                          20°54’15.47″E
GLat = 51.617225,                   GLng = 20.904297222222
Follow me

Paweł Mazurkiewicz

Psycholog i biolog z wykształcenia. Hobbystycznie podróżnik i fotograf, eksplorujący głównie Polskie zabytki i przyrodę. Specjalizuje się w drewnianej architekturze sakralnej. Od wielu lat fotografuje i zbiera informacje o ciekawych obiektach z całej Polski - obecnie także na potrzeby niniejszej strony oraz powstającego albumu fotograficznego poświęconego drewnianym obiektom architektury sakralnej województwa mazowieckiego.
Follow me

Latest posts by Paweł Mazurkiewicz (see all)

Dodaj komentarz

Free Google Page Rank