Koziczynek – kościół p.w. Świętej Trójcy

Koziczynek - kościół drewniany

Historia:

Kościół p.w. Świętej Trójcy zbudowany w latach 1781 – 82 staraniem ks. A. Romana, z fundacji łowczego ciechanowskiego W. Lasockiego. Przebudowany w latach 1872 – 92. Remontowany w 1913 r. oraz latach 1982 – 84. 

 

Konstrukcja zewnętrzna:

Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, z olistwowaniem. Nieorientowany (prezbiterium skierowane na północ). Trójnawowy. Prezbiterium węższe od nawy, zamknięte prostokątnie z dwoma bocznymi zakrystiami. Z boku nawy dobudowana niewielka kruchta. Blaszany dach jednokalenicowy, dwuspadowy z ośmioboczną wieżyczką na sygnaturkę zwieńczoną latarnią i cebulastym hełmem. Nad kruchtą i zakrystią zachodnią daszki dwuspadowe, nad zakrystią wschodnią daszek pulpitowy.

 

Wnętrze:

Wnętrze podzielone jest na trzy części sześcioma słupami ustawionymi w dwa rzędy po trzy sztuki. Chór muzyczny wsparty na kolejnych dwóch słupach z wysuniętą częścią środkową i organami firmy A. Blomberga z przełomu XIX i XX w. Wnętrze nakryte pozornym sklepieniem kolebkowym w prezbiterium i nawie głównej, w nawach bocznych stropem płaskim. Polichromia ornamentalna na ścianach i stropie z 1957 r., autorstwa Henryka Domurata. Belka tęczowa oddzielająca nawę od prezbiterium z późnogotyckim krucyfiksem z II poł. XVI w. Ołtarz główny eklektyczny z ok. 1872 r. Ołtarze boczne barokowe, pochodzące z wcześniejszych kościołów w Koziczynku: dwa z XVIII w., a trzeci z XVII w. Ambona eklektyczna z II poł. XIX w. z rzeźbą pelikana. Dwa konfesjonały z 1 poł. XVIII w. Chrzcielnica z XVIII w. 

 

Galeria:

Koziczynek - kościół drewniany  Koziczynek - kościół drewniany  Koziczynek - kościół drewniany   Koziczynek - kościół drewniany  Koziczynek - kościół drewniany  Koziczynek - kościół drewniany  Koziczynek - kościół drewniany i dzwonnica drewniana

 

 

Lokalizacja:

Wieś w pow. ciechanowskim, gm. Regimin,
52°58’27.15″N,                        20°41’3.89″E.
GLat = 52.974208333333,      GLng = 20.684413888889
Follow me

Paweł Mazurkiewicz

Psycholog i biolog z wykształcenia. Hobbystycznie podróżnik i fotograf, eksplorujący głównie Polskie zabytki i przyrodę. Specjalizuje się w drewnianej architekturze sakralnej. Od wielu lat fotografuje i zbiera informacje o ciekawych obiektach z całej Polski - obecnie także na potrzeby niniejszej strony oraz powstającego albumu fotograficznego poświęconego drewnianym obiektom architektury sakralnej województwa mazowieckiego.
Follow me

Latest posts by Paweł Mazurkiewicz (see all)

Dodaj komentarz

Free Google Page Rank