Królewo – kościół p.w. Świętego Zygmunta

Królewo - kościół drewniany

Historia:

Kościół p.w. Świętego Zygmunta 1639 r., zbudowany z fundacji biskupa płockiego Stanisława Łubieńskiego. Wielokrotnie restaurowany: w latach 1792, 1846, 1907, 1938, 1948, 1961 i 1980 – 85. Przebudowywany w 1882 r. staraniem Róży Krasińskiej.

 

Konstrukcja zewnętrzna:

Drewniany kościół, konstrukcji zrębowej, oszalowany z olistwowaniem, wzmocniony lisicami. Zbudowany z drewna sosnowego. Orientowany. Jednonawowy. Prezbiterium węższe od prostokątnej nawy, zamknięte trójbocznie, od północy kruchta, od południa zakrystia. Przy nawie od zachodu dostawiona czworoboczna, trójkondygnacyjna wieża. Zwieńczona jest blaszanym ostrosłupowym hełmem z krzyżem. W przyziemiu kruchta. W najwyższych kondygnacjach wieży otwory okienne przesłonięte drewnianymi żaluzjami - po trzy z każdej strony w środkowej kondygnacji i po dwa w najwyższej. Nad nawą i prezbiterium wspólny blaszany dach dwuspadowy, od wschodu trójspadowy, nad przybudówkami blaszane daszki pulpitowe. Kalenicę wieńczy czworoboczna wieżyczka na sygnaturkę, zwieńczona cebulastym hełmem z krzyżem.

 

Wnętrze:

Wnętrze nakrywają stropy płaskie. Chór muzyczny z prospektem organowym z II połowy XIX w. wsparty jest na dwóch drewnianych słupach. Ołtarz główny pochodzi z II połowy XIX w. i reprezentuje styl neobarokowy. W nim krucyfiks. Dwa barokowe ołtarze boczne z XVII-XVIII w., w nich obrazy Św. Rocha i Św. Zygmunta, wykonane w XVII w. W wyposażeniu także: ambona, chrzcielnica i dwa konfesjonały.

 

 

Galeria:

Królewo - dzwonnica drewniana i kościół drewniany  Królewo - kościół drewniany  Królewo - dzwonnica drewniana i kościół drewniany  Królewo - kościół drewniany  Królewo - kościół drewniany  Królewo - kościół drewniany  Królewo - dzwonnica drewniana i kościół drewniany  Królewo - dzwonnica drewniana i kościół drewniany  Królewo - kościół drewniany  Królewo - kościół drewniany  Królewo - kościół drewniany

 

 

Lokalizacja:

Wieś w pow. płońskim, gm. Joniec,
52°38’21.63″N,                        20°33’20.77″E.
GLat = 52.639341666667,      GLng = 20.555769444444
Follow me

Paweł Mazurkiewicz

Psycholog i biolog z wykształcenia. Hobbystycznie podróżnik i fotograf, eksplorujący głównie Polskie zabytki i przyrodę. Specjalizuje się w drewnianej architekturze sakralnej. Od wielu lat fotografuje i zbiera informacje o ciekawych obiektach z całej Polski - obecnie także na potrzeby niniejszej strony oraz powstającego albumu fotograficznego poświęconego drewnianym obiektom architektury sakralnej województwa mazowieckiego.
Follow me

Latest posts by Paweł Mazurkiewicz (see all)

Dodaj komentarz

Free Google Page Rank