Przesmyki – kościół p.w. św. Jakuba Apostoła

Przesmyki - kościół drewniany

Historia:

Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła. zbudowany w 1776 r. staraniem proboszcza Ludwika Lessla. Konsekrowano go w 1783 r. Restaurowany pod koniec XIX w. Remontowany w 1930 i 1990 r.

 

Konstrukcja zewnętrzna:

Kościół drewniany konstrukcji zrębowej, oszalowany, wzmocniony lisicami. Nie orientowany (prezbiterium skierowane na północ). Trójnawowy, zbudowany na planie prostokąta, o prezbiterium nie wyodrębnionym zewnętrznie z nawy, zamkniętym prostokątnie. Nawa główna na rzucie kwadratu. Przy ścianach prezbiterium są dwie zakrystie odpowiadające szerokością nawom bocznym. Ich górne kondygnacje mieszczą loże kolatorskie otwarte na prezbiterium za pomocą podwójnych okien. Blaszany dach trójspadowy, wspólny dla nawy głównej i prezbiterium, z trójkątnym szczytem od frontu. Nawy boczne i zakrystie przykryte są dachami pulpitowymi. Na kalenicy ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę zwieńczona baniastym hełmem. Dekoracja elewacji zewnętrznej w postaci pilastrów. Pilastry zakrywają lisice. Cały budynek obiega gzyms główny. Również ściany naw bocznych wieńczy gzyms.

 

Wnętrze:

Wnętrze nakryte stropem płaskim. Nawa główna oddzielona jest od bocznych sześcioma słupami arkadowymi po trzy w rzędzie, połączonymi łukiem odcinkowym. Od południa mieści się chór muzyczny, nadwieszony i wsparty na dwóch słupach, ozdobiony trałkową balustradą (pionowym, ozdobnym elementem wspierającym balustradę). Wewnątrz klasycystyczny prospekt organowy z I połowy XIX w. z organami z 1887 r. Wewnątrz górne partie ścian nawy głównej (powyżej naw bocznych) a także ściany prezbiterium rozczłonkowane są pilastrami (płaskimi filarami, posiadającymi głowicę i bazę, analogicznie jak kolumny). Dekoracją wnętrza jest również ozdobny gzyms. Ściany i strop kościoła pokrywa polichromia geometryczna z motywami roślinnymi. Pośrodku stropu nawy głównej znajduje się plafon z wizerunkiem Matki Bożej. W centrum stropu nad prezbiterium przedstawienie Ducha Świętego pod postacią gołębicy. Nawa główna i prezbiterium oddzielone są od siebie belkami łuku tęczowego z późnogotyckim krucyfiksem z XVI w. Ołtarz główny barokowy (I połowa XVIII w.), dwukondygnacyjny.W polu głównym umieszczono obraz „Ukrzyżowanie”, zaś po bokach figury św. Barbary i św. Pawła. Druga kondygnacja zawiera owalny obraz „Matka Boża Bolesna”. Po obu jego stronach figury aniołów, zaś w zwieńczeniu figura Michała Archanioła. Pięć ołtarzy bocznych w stylu późnego baroku, ozdobionych rzeźbami aniołków o cechach ludowych. XVIII-wieczna ambona i chrzcielnica. W prezbiterium stalle z XVIII w. Dwa rokokowe konfesjonały z II połowy XVIII w. 

Ciekawostka:

Wystrój architektoniczny, zarówno wnętrza i zewnętrza, a także proporcje bryły świątyni, nawiązują do tradycji architektury klasycystycznej. 
Na osi kościoła stoi murowana dzwonnica-brama z przejściem ze sklepieniem kolebkowo-krzyżowym, wzniesiona po 1869 r. 
Kościół otoczony pięknym starodrzewiem. 

Galeria:

Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie  Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie  Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie  Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie  Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie  Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie  Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie  Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie  Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie  Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie  Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie  Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie  Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie  Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie  Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie    Przesmyki - kościół drewniany i otoczenie

Lokalizacja:

Wieś gminna w pow. siedleckim,
52°16’4.63″N,                         22°34’55.26″E.
GLat = 52.267952777778,     GLng = 22.582016666667

 

Follow me

Paweł Mazurkiewicz

Psycholog i biolog z wykształcenia. Hobbystycznie podróżnik i fotograf, eksplorujący głównie Polskie zabytki i przyrodę. Specjalizuje się w drewnianej architekturze sakralnej. Od wielu lat fotografuje i zbiera informacje o ciekawych obiektach z całej Polski - obecnie także na potrzeby niniejszej strony oraz powstającego albumu fotograficznego poświęconego drewnianym obiektom architektury sakralnej województwa mazowieckiego.
Follow me

Latest posts by Paweł Mazurkiewicz (see all)

Dodaj komentarz

Free Google Page Rank