Radzymin – dzwonnica

Radzymin - dzwonnica drewniana

Historia:

Dzwonnica z XVIII w. Wielokrotnie niszczona i odbudowywana. Po stratach wojennych dopiero w roku 1958 parafia zakupiła nowe dzwony, których odlewem zajęła się prywatna firma z okolic Katowic. Odlane zostały z żelaza sferoidalnego. Otrzymały imiona: Maria i Piotr.

 

Konstrukcja zewnętrzna:

Dzwonnica drewniana konstrukcji słupowej, oszalowana. W górnej części cztery arkadowe otwory głosowe, przez które można zobaczyć konstrukcję nośną dzwonnicy. Nakryta dachem namiotowym ze sterczyną, na której posadowiono przedstawienie koguta przebitego (?) krzyżem.
 

Ciekawostka:

Kogut z krzyżem, siedzący na sterczynie dzwonnicy w Radzyminie, może być różnorako interpretowany w kontekście religii chrześcijańskiej. Podając za wikipedią:
Kogut – samiec kury domowej - w symbolice i ikonografii jest wieloznacznie interpretowany. Symbolizujący nadejście światła, zwiastujący początek dnia, od czasów antycznych oznaczał czujność i przezwyciężenie ciemności. (…) W Piśmie Świętym, kogut występuje podczas zaparcia się świętego Piotra które wcześniej zapowiedział Chrystus.
Ewangelia Mateusza opisuje: Po chwili ci, którzy tam stali, podeszli i rzekli do Piotra: «Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza». Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: «Nie znam tego Człowieka». I w tej chwili kogut zapiał. Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: «Zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz». Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał(Mt 26,73-75)
Wcześniej, kiedy Jezus przepowiedział zaparcie się Jego ucznia, wspomina On o kogucie: Jezus mu rzekł: «Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz» (Mt 26, 34)
Według Ewangelii MarkaLecz on począł się zaklinać i przysięgać: «Nie znam tego człowieka, o którym mówicie». I w tej chwili kogut powtórnie zapiał. Wspomniał Piotr na słowa, które mu powiedział Jezus: «Pierwej, nim kogut dwa razy zapieje, trzy razy Mnie się wyprzesz». I wybuchnął płaczem. (Mk 14, 71-72)
Ewangelii Łukasza Jezus powiedział Piotrowi: «Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dziś kogut, a ty trzy razy wyprzesz się tego, że Mnie znasz». (Łk 22, 34) Piotr zaś rzekł: «Człowieku, nie wiem, co mówisz». I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał. A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: «Dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz». Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. (Łk 22, 60-62)
Ponadto w Ewangelii Jana można przeczytać: Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł: «Czyż nie ciebie widziałem razem z Nim w ogrodzie?» Piotr znowu zaprzeczył i natychmiast kogut zapiał (J 18, 27)
Stąd też kogut był łączony z symboliką Pasji Chrystusa, w sztukach plastycznych stanowił on jedno z Arma Christi - narzędzi Męki Pańskiej.
Kogut nie tylko odnosi się go biblijnego zaparcie się apostoła, lecz także przypomina wiernym o modlitwie i nawróceniu się. Będący uosobieniem początku dnia kogut także symbolizuje Zmartwychwstanie Pańskie oraz Jego ponowne przyjście w dniu Sądu Ostatecznego.
Z tego względu był umieszczany często (od IX w.) na zwieńczeniach wież kościelnych (często w kościołach pod wezwaniem św. Piotra); dziś występuje zwłaszcza jako zwieńczenie (zamiast krzyża) wież kościołów protestanckich.”
Tak czy inaczej, Radzymiński kogut jest ewenementem na skalę województwa mazowieckiego, szczególnie, że wieńczy nie wieżę kościoła, ale wolnostojącą dzwonnicę.

 

Galeria:

Radzymin - dzwonnica drewniana  Radzymin - dzwonnica drewniana  Radzymin - dzwonnica drewniana  Radzymin - dzwonnica drewniana  Radzymin - dzwonnica drewniana  Radzymin - dzwonnica drewniana  Radzymin - dzwonnica drewniana  Radzymin - dzwonnica drewniana  Radzymin - dzwonnica drewniana  Radzymin - dzwonnica drewniana  Radzymin - dzwonnica drewniana  Radzymin - dzwonnica drewniana  Radzymin - kościół murowany

 

Lokalizacja:

Wieś w pow. płońskim, gm. Naruszewo,
52°34’1.16″N,                       20°21’56.33″E.
GLat = 52.566988888889,    GLng = 20.365647222222
Follow me

Paweł Mazurkiewicz

Psycholog i biolog z wykształcenia. Hobbystycznie podróżnik i fotograf, eksplorujący głównie Polskie zabytki i przyrodę. Specjalizuje się w drewnianej architekturze sakralnej. Od wielu lat fotografuje i zbiera informacje o ciekawych obiektach z całej Polski - obecnie także na potrzeby niniejszej strony oraz powstającego albumu fotograficznego poświęconego drewnianym obiektom architektury sakralnej województwa mazowieckiego.
Follow me

Latest posts by Paweł Mazurkiewicz (see all)

Dodaj komentarz

Free Google Page Rank