Rogów – kościół p.w. św. Anny, dawna cerkiew

Rogów - cerkiew drewniana

Historia:

Kościół, pierwotnie cerkiew unicka zbudowana w 1815 r. z fundacji majora wojsk koronnych i starosty mielnickiego Adama Szydłowskiemu herbu Lubicz oraz jego żony, Wiktorią z Kuczyńskich. Zamieniona na prawosławną w 1875 r. W grudniu 1918 r. przekazanie świątyni katolikom decyzją biskupa siedleckiego ks. Henryk Przeździecki. Gruntownie remontowana w latach 2012-13 (wymiana poszycia dachu z blachy na gont, zmiana oszalowania, odnowienie zdobień).

 

Konstrukcja zewnętrzna:

Dawna cerkiew, drewniana, konstrukcji zrębowej, oszalowana z olistwowieniem. Dwudzielna, orientowana. Trójnawowa. Prezbiterium mniejsze od nawy, nie wydzielone zewnętrznie, zamknięte prostokątnie z bocznymi: zakrystią i skarbczykiem. W górnych kondygnacjach tych dwóch pomieszczeń znajdują się loże kolatorskie otwarte do prezbiterium, o szerokości równej nawie. Kruchta od frontu nawy. Wszystkie części świątyni tak połączono, że posiada ona prostopadłościenną bryłę nakrytą wspólnym gontowym trójpołaciowym dachem. Nad tylną częścią nawy pozorna kopuła ośmiopołaciową, zwieńczona ośmioboczną, przeszkloną latarnią z ostrosłupowym hełmem. 
Ciekawym elementem budowy zewnętrznej jest ozdobne oszalowanie. Szczególnie bogatą dekorację ma szczyt nawy. Prócz szalowania półkoliście zakończonymi deskami, w jego centrum znajduje się półkoliście zwieńczona rama, mieszcząca kiedyś obraz. Jej kształt powtarza ażurowa dekoracja połączona z pionowym pazdurem i podparta zastrzałami. Podobną ozdobę szczytu ma kruchta. Ponadto jej ściany udekorowano geometrycznymi ozdobami z listewek. Prostokątne okna nawy i prezbiterium mają ozdobne nad- i podokienniki wycinane z desek. Obramienia okien mają dekorację imitującą boniowanie.

 

Wnętrze:

Świątynia nakryta stropem płaskim w nawach, pozornym sklepieniem o profilu łuku odcinkowego nad prezbiterium. Wnętrze podzielone czterema słupami ustawionymi w dwa rzędy. Nad wejściem chór muzyczny z ażurową balustradą. Barokowy ołtarz główny z XVIII w. Dwa klasycystyczne ołtarze boczne. W lewym – obraz „Trójca Święta” z 2. poł. XIX w. W prawym – obraz „Matka Boża Niepokalana” z przełomu XIX i XX w. Konfesjonał z początku XIX w. Dwa feretrony z końca XIX w.: jeden – o cechach barokowych z obrazem „Matka Boża z Dzieciątkiem”, drugi – neogotycki z obrazem „Matka Boża Częstochowska”.
 

Ciekawostka:

Zamiana cerkwi z unickiej na prawosławną przeprowadzana siłą w 1875 r. przyniosła ofiary wśród wiernych. Dwie kobiety broniące cerkwi zostały zakatowane na śmierć, a dwie inne osoby wywieziono na Sybir. Księdza Teodora Telakowskiego (1840-1895), ówczesnego proboszcza, wydalono do Galicji. 
Kościół jest wspaniale oświetlony nocą. Polecamy jego odwiedzenie tą porą, zwłaszcza późnym latem, gdyż oddalenie od świateł miasta pozwala także na obserwacje nieba.

 

Galeria:

Rogów - kościół drewniany i dzwonnica drewniana  Rogów - kościół drewniany  Rogów - kościół drewniany  Rogów - kościół drewniany  Rogów - kościół drewniany  Rogów - kościół drewniany  Rogów - kościół drewniany  Rogów - kościół drewniany  Rogów - kościół drewniany  Rogów - kościół drewniany  Rogów - kościół drewniany  Rogów - kościół drewniany  Rogów - kościół drewniany i dzwonnica drewniana  Rogów - kościół drewniany  Rogów - kościół drewniany  Rogów - kościół drewniany i dzwonnica drewniana  Rogów - kościół drewniany  Rogów - kościół drewniany  Rogów - kościół drewniany  Rogów - kościół drewniany  Rogów - kościół drewniany  Rogów - kościół drewniany  Rogów - kościół drewniany  Rogów - kościół drewniany  Rogów - kościół drewniany  Rogów - kościół drewniany  Rogów - kościół drewniany 

 

Lokalizacja:

Wieś w pow. sokołowskim, gm. Sokołów Podlaski,
52°24’32.76″N,               22°20’50.27″E.
GLat = 52.4091,             GLng = 22.347297222222
Follow me

Paweł Mazurkiewicz

Psycholog i biolog z wykształcenia. Hobbystycznie podróżnik i fotograf, eksplorujący głównie Polskie zabytki i przyrodę. Specjalizuje się w drewnianej architekturze sakralnej. Od wielu lat fotografuje i zbiera informacje o ciekawych obiektach z całej Polski - obecnie także na potrzeby niniejszej strony oraz powstającego albumu fotograficznego poświęconego drewnianym obiektom architektury sakralnej województwa mazowieckiego.
Follow me

Latest posts by Paweł Mazurkiewicz (see all)

Dodaj komentarz

Free Google Page Rank