Sokołów Podlaski – kościół

Sokołów Podlaski - kościół drewniany

Historia:

Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego, dawniej p.w. Świętego Rocha zbudowany w 1820 roku z fundacji Karola i Franciszki Kobylińskich. Przeniesiony na obecne miejsce w 1980 r. i silnie przebudowany. Dokładną historię wraz z datami i nazwiskami podajemy w ciekawostkach.

 

Konstrukcja zewnętrzna:

Kościół konstrukcji mieszanej, betonowo-drewniany, zewnętrznie oszalowany. Orientowany. Jednonawowy. Korpus kościoła o kształcie prostokąta, prezbiterium nie jest wyodrębnione zewnętrznie z nawy, z dwoma bocznymi zakrystiami, zamknięte pięciobocznie. Dobudowana kruchta frontowa ma kształt wydłużonego prostokąta. Korpus nakryty jest jednokalenicowym blaszanym dachem dwuspadowym, przechodzącym nad prezbiterium w pięciospadowy, zachodnia kruchta – dachem dwuspadowym w części centralnej i pulpitowymi w bocznych partiach, nawy boczne – daszkami pulpitowymi. Na kalenicy w części frontowej czworoboczna blaszana wieżyczka na sygnaturkę przykryta daszkiem namiotowym zwieńczonym krzyżem. 

 

Wnętrze:

Wnętrze nakryte stropem o kształcie zbliżonym do łuku koszowego. W miejscu styku nawy i prezbiterium dzieli go pojedynczy gurt. Od frontu chór muzyczny wsparty na dwóch słupach. Umieszczone na ich osiach analogiczne filary wspierają strop. Ściany nawy i prezbiterium dzielą lizeny utworzone przez odeskowanie słupów konstrukcyjnych. Wyposażenie niezabytkowe. Dawne wyposażenie – obraz św. Rocha z 1906 r. autorstwa ks. Redke, drewniany konfesjonał, stalle, późnogotycki krucyfiks oraz kropielnica znajdują się obecnie w konkatedrze.

Ciekawostka:

W przypadku Sokołowa mówiliśmy o negatywnych przejściach z osobą odpowiedzialną za kościół. W przypadku Sokołowa Podlaskiego, oddalonego od poprzedniego o ponad 200 km, sytuacja była zupełnie odwrotna. Pomimo, iż po przebudowach budowla nie prezentuje się bardzo okazale i prawdopodobnie nie jest oblegana przez turystów, starszy Pan opiekujący się zabytkiem zaprosił nas do wnętrza, opowiedział historie zarówno samego zabytku jak i osób z nim związanych. Serdecznie dziękujemy!
Podajemy bardzo dokładny opis historii kościoła ze strony Miasta Sokołów:
„Drewniany kościółek p.w. Miłosierdzia Bożego, dawniej św. Rocha w Sokołowie stoi obecnie przy uliczce św. Rocha, łączącej ulice Węgrowską i Wiejską. Na to miejsce przeniesiony został w 1980 r. z ul. Kosowskiej. Drewniany kościółek wybudowano w 1820 r. Fundatorami byli Karol i Franciszka Kobylińscy. Legenda wiąże powstanie świątyni pod tym wezwaniem z epidemią, która dziesiątkowała mieszkańców Sokołowa. Jeden z nich, wracając wieczorem ze wspólnych modlitw o odwrócenie zarazy, ujrzał przed sobą tajemniczą postać. Był to św. Roch, który obiecał sokołowianom ratunek, jeśli na pobliskich łąkach wystawią świątynię. W momencie, gdy wzniesiono zrąb nowego kościoła, epidemia wygasła. Na pamiątkę tego szczęśliwego wydarzenia nadano kościołowi wezwanie św. Rocha, patrona ludzi chorych na zarazę.
W XIX w. kościół św. Rocha gromadził liczną ludność z okolicy, szczególnie tłumnie przybywającą tutaj 16 sierpnia z okazji odpustu w dniu jego patrona. Kościół był kilkakrotnie odnawiany, m.in. w 1882 r., gdy położono nową podłogę i szalunek, oraz w latach 1906-1907, gdy przeprowadzono w nim gruntowny remont, zmieniając podwalinę, kilka belek w ścianach zewnętrznych i więźbie dachowej, dach pokrywając gontem, a sygnaturkę blachą. W 1891 r. Stanisław Hirschman ufundował nową chrzcielnicę oraz prezbiterium z drzewa rzeźbione i Ewangelistami w obramieniach z ornamentacjami i ozdoby wyzłacane oraz figura Pana Jezusa z wyciągniętą ręką, rzeźbione.
Kościółek szczęśliwie przetrwał obie wojny XX w., lecz w latach 20-tych planowano jego rozbiórkę, aby z pozyskanego materiału wybudować nową świątynię projektowaną przez Kazimierza Grabowskiego i Brunona Paprockiego. W latach 1944-1953, po zniszczeniu kościoła św. Michała, ponownie pełnił rolę kościoła parafialnego, a następnie kaplicy cmentarnej. Bryłę kościoła sukcesywnie przebudowywano, dodając do południowej elewacji bocznej dwie kruchty. Fotografie archiwalne z lat 60-tych XX w. ukazują prostokątny w planie budynek nakryty trójspadowym dachem ze smukłą wieżyczką na kalenicy, fasadą zwieńczoną trójkątnym szczytem i szerokim profilowanym gzymsie koronującym elewacje. Szalunek wzbogacony był narożnymi pilastrami oraz wyciętymi we fryz arkadkowy deskami podokapowymi. Z prezbiterium wydzielona została zakrystia z lożą w górnej kondygnacji, do której prowadziły z zewnątrz osobne drzwi, poprzedzone kruchtą. W zachodniej części nawy znajdował się balkon chóru muzycznego o balustradzie wyciętej z desek, wsparty na dwóch słupach. Do wyposażenia kościoła w latach 60-tych XX w. należał ołtarz ludowy o cechach barokowych, datowany na I poł. XIX w., prymitywna ambona połączona z konfesjonałem z tego samego okresu, ołtarzyk ścienny, późnogotycki krucyfiks z XVI w. i cerkiewny mosiężny dzwonek z XIX w.
W roku 1980, za probostwa ks. Stanisława Pielasy, przeniesiono kościół do dzielnicy Przeździatka, na obecne miejsce. Jednak nową świątynię wzniesiono przy użyciu żelbetonowych słupów i takiegoż wieńca, a do wypełnienia ścian użyto sosnowych bali ze starego kościoła, usuwając również stary ozdobny szalunek. W ten sposób powstała zupełnie nowa budowla, o innej bryle i rzucie niż XIX-wieczny kościół św. Rocha, zniekształcona licznymi przybudówkami, z powiększoną partią zachodnią, w wyniku czego nie posiada o­na dziś walorów ani estetycznych, ani zabytkowych. Poświęcenie świątyni nastąpiło w 1981 r. W 1993 r. przy kościele erygowano parafię p.w. Miłosierdzia Bożego i podniesiono go do godności Sanktuarium. W 1995 r. przy pobliskiej ulicy Oleksiaka-Wichury zaczęto wznosić nową świątynię p.w. Miłosierdzia Bożego projektu krakowskich architektów: Anny i Krzysztofa Filusiów oraz Piotra Bielańskiego. ”

Galeria:

Sokołów Podlaski - kościół drewniany  Sokołów Podlaski - kościół drewniany  Sokołów Podlaski - kościół drewniany  Sokołów Podlaski - kościół drewniany  Sokołów Podlaski - kościół drewniany  Sokołów Podlaski - kościół drewniany  Sokołów Podlaski - kościół drewniany  Sokołów Podlaski - wnętrze kościoła drewnianego  Sokołów Podlaski - wnętrze kościoła drewnianego  Sokołów Podlaski - wnętrze kościoła drewnianego  Sokołów Podlaski - wnętrze kościoła drewnianego

Lokalizacja:

Miasto powiatowe, kościół stoi obecnie przy uliczce św. Rocha, łączącej ulice Węgrowską i Wiejską, w dzielnicy Przeździatka
52°24’33.14″N,                        22°12’39.11″E.
GLat = 52.409205555556,      GLng = 22.210863888889
Follow me

Paweł Mazurkiewicz

Psycholog i biolog z wykształcenia. Hobbystycznie podróżnik i fotograf, eksplorujący głównie Polskie zabytki i przyrodę. Specjalizuje się w drewnianej architekturze sakralnej. Od wielu lat fotografuje i zbiera informacje o ciekawych obiektach z całej Polski - obecnie także na potrzeby niniejszej strony oraz powstającego albumu fotograficznego poświęconego drewnianym obiektom architektury sakralnej województwa mazowieckiego.
Follow me

Latest posts by Paweł Mazurkiewicz (see all)

Dodaj komentarz

Free Google Page Rank